SEJARAH TEBUSGUNA TANAH DI P. PINANG

Pada tahun 1938 pihak penjajah Inggeris telah memulakan satu projek besar. Projek itu ialah usaha menebusguna laut. Tujuannya untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk dikampung yang telah rosak susun aturnya sehingga gagal untuk diperbaiki dan diselamatkan lagi keberadaannya. Petempatan tersebut ialah kampung nelayan Melayu TANJONG TOKONG.

Leave a Reply

Your email address will not be published.